Kalite Politikamız

        Hastanemizde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları tüm birimler ve tüm çalışanlar tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olarak kabul edilmektedir.

 

 • Sunmuş olduğumuz tüm hizmetlerde, hasta odaklı, güvenilir,  bütüncül yaklaşıma dayalı, etik kurallara uygun, sürekli iyileştirmeye açık, hasta ve hasta yakınına yönelik eğitim ihtiyaçlarını da karşılayabilecek tıbbi bakım hizmetleri sunmak,

   

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri mevzuatlarına uygun, iş güvenliği kültürünün sürdürülebilir ve nitelikli gelişimi için çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden faktörleri belirlemek, iyileştirmek, ortamdan kaynaklı enfeksiyonlardan korunmalarına yönelik tedbirler alarak, güvenli çalışma ortamları haline getirmek,

   

 • Hasta/hasta yakınlarının da tedavi ve bakım süreçlerine katılımını sağlamak,

   

 • Hasta/hasta yakını dilek, öneri ve şikâyetlerini değerlendirerek memnuniyetlerini artırmak,

   

 •  Hasta memnuniyet düzeylerini geri bildirim anketleri aracılığıyla belli aralıklarda ölçmek ve gereken iyileştirmeleri yapmak,

   

 • Tetkik hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak, tetkiklerin belirtilen sürelerde onaylanmasını sağlamak,

   

 • Anne/bebek sağlığı için, eğitim, bakım ve sunulan hizmetleri en üst düzeye taşımak, hastalarımızı normal doğuma yönlendirerek hastanemizde gerçekleşen primer sezaryen oranının hedef değerinin (%20) altında olmasını sağlamak normal doğum ve sezaryen sonrası anne ve bebeklerin yeterli süre tıbbi takip altında kalmasını sağlamak. (Normal doğumda 24 saat, sezeryanla doğumda 48 saat minimum)
 • Etkili sağlık hizmeti sunmak için çalışanlarımıza planlı ve plansız eğitim desteği sağlamak,

   

 • Çalışanlarımızın öneri ve şikayetlerini değerlendirerek memnuniyet ve motivasyon düzeylerini yükseltmek,

   

 • Çalışanlarımızda kurum kültürünü oluşturmak,

   

 • Bilgi güvenliği ile ilgili uygulamalarda tüm çalışan ve paydaşlarla birlikte bütüncül bir yaklaşımla riskleri yönetmek ya da etkisini azaltmak, hizmetin aksamamasını sağlamak.

   

 • Hastanemizde belirlemiş olduğumuz amaçlar, hedefler ve planlarımızı belirli dönemlerde tekrar gözden geçirmek,