Temel İlke ve Değerlerimiz
18 Ocak 2022

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

● Hasta ve çalışan memnuniyeti, güvenliği odaklılık,

● Sürekli eğitim ve gelişim,

● Hasta mahremiyeti,

● İnsan ve insan haklarına saygı,

● Sağlıklı çalışma yaşamı,

● Ekip çalışması ve işbirliği,

● Profesyonellik,

● Etkililik ve bütünsellik,

● Etik ilkelere bağlılık,

● Şeffaflık,

● Dürüstlük,

● Güvenilirlik,

● Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz, Devletimizin sağlamış olduğu imkânları verimli olarak kullanıp halkımıza ulaştırmayı hedeflemekteyiz.